Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Piyasası Görünümü: 2022 3. Çeyrek

SANAYİ İSTİHDAMINDA 2 YIL SONRA AZALIŞ, İŞGÜCÜNDE GERİLEMEYLE İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2022 yılı üçüncü çeyrekte istihdamdaki kişi sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 123 binlik artış göstererek 30 milyon 787 bin seviyesine yükselirken işsiz sayısı 234 bin azalmış, sonuçta işgücünde 111 bin kayıp yaşanmıştır. İşsizlikte düşüş bu nedenle oldukça yüksek olmuş, işsizlik oranı yüzde 10,7’den 10,0’a gerilemiştir. Çeyrekten çeyreğe istihdam artışı yüzde 0,4’tür. İstihdam artışında önceki çeyreğe kıyasla ciddi bir ivme kaybı vardır. Bu gelişme büyümede sert yavaşlama tahminleri ile uyumludur.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verilerine bakıldığında sanayi sektöründe 8 dönemdir (iki sene) süregelen yükselişin sona erdiği görülmektedir. Sanayi istihdamı, erkek istihdamında görülen 119 binlik azalış ile 107 bin (yüzde 1,6) gerilerken hizmet istihdamı 247 bin (yüzde 1,4) artmıştır. Tarım istihdamı 26 bin azalırken inşaat istihdamında 8 binlik sınırlı bir artış vardır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış genç (15-24 yaş arası) işsizlik oranı kadın ve erkek istihdamındaki artışlar ile 0,8 yüzde puan azalarak yüzde 19,1’e gerilemiştir. Bu dönemde genç kadın ve erkek işsizlik oranlarındaki cinsiyet farkı yüzde 8,8’de sabit kalmıştır.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla lise altı ve lise mezunlarında işsizlik oranı azalırken, mesleki veya teknik lise mezunu ve yükseköğretim mezunlarında artmıştır. Özellikle kadınlarda yüksek öğretim mezunu kadın işsizliğinde 3,1 yüzde puanlık artış dikkat çekmektedir.

2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla uzun süreli işsizlik oranı toplamda 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 24,4’e gerilemiştir. Uzun süreli işsizlik oranının kadınlarda 3,3 puanlık azalışla yüzde 28,3’e gerilediği, erkeklerde ise 1,8 yüzde puan artışla yüzde 21,2’ye yükseldiği görülmektedir.

doc. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2022C3

pdf. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2022C3