Satılık Konut Piyasası Görünümü: Ekim 2022

Konut piyasasında belirginleşen durgunluk emareleri

Geçen yılın Eylül ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 196,8 artarak 13.766 TL olmuştur. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 229,4, Ankara’da yüzde 205,6 ve İzmir’de yüzde 183,1 artmıştır. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 20.588 TL, Ankara’da 9.307 TL ve İzmir’de 15.455 TL olmuştur. Ülke genelindeki yıllık fiyat artış oranı geçen aya kıyasla 1,9 puan azalmıştır. Bu oranın 2021 Temmuz ayından sonra ilk kez azalması dikkat çekicidir. Öte yandan Eylül’de İstanbul’da yıllık fiyat artış oranının geçen aya kıyasla 9,4 puan azaldığı görülmektedir. Bu azalışın raporlarımızda incelediğimiz dönemdeki (2017 Eylül’den sonra) en yüksek düşüş olması dikkat çekicidir. Ağustos’tan Eylül’e cari satılık konut fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükselmiştir.

Konut talebi endeksi Ağustos’taki kısmi yükselişin ardından Eylül’de yüzde 16,7 azalmıştır. Konut talep endeksinde Mayıs’tan Eylül’e büyük çapta bir azalma görülmektedir. Öte yandan konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı Ağustos ayına göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde düşmüştür. Oranın düşmesi satılık ilan sayısı artarken satılan konut sayısının azalmasından kaynaklanmıştır. Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullandığımız satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren “kapatılan ilan yaşı” geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyük ilde uzamıştır. Bu üç göstergedeki gelişmeler konut piyasasında durgunluk emareleri olarak yorumlanabilir.

doc. Satılık Konut Piyasası Görünümü Ekim 20223

pdf. Satılık Konut Piyasası Görünümü Ekim 2022

Basın bülteni: İstanbul’daki satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı yaklaşık 10 puan düştü