İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2022

İŞSİZLİK DÖRT BUÇUK SENENİN ARDINDAN YÜZDE 10’UN ALTINDA

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 366 binlik artış ile birlikte işsiz sayısında 100 binlik azalış işgücünü 266 bin artırmış, genel işsizlik oranı da Temmuz’dan Ağustos’a 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 9,6 seviyesine gerilemiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Temmuz’dan Ağustos’a istihdamda görülen 99 binlik artış ve işsizlikte 46 binlik azalışın sonucu 0,4 yüzde puan azalarak yüzde 12,5’e gerilemiştir. Erkek işsizlik oranı ise istihdamda 267 binlik artış, işsizlikte ise 54 binlik azalışların sonucu 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 8,2’ye düşmüştür. Kadın ve erkek işgücü sırasıyla 54 bin ve 213 binlik artışlar göstermiştir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,1 yüzde puan azalışla farkı yüzde 4,3’e gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2022M10 

pdf. IsgucuGorunum2022M10