Büyüme Değerlendirmesi: 2022 2. Çeyrek

BÜYÜMEYİ ÖZEL TÜKETİM VE İHRACAT SIRTLADI

Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

Türkiye ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü. Bu çeyrekte büyümeye en büyük katkı 12,3 yüzde puan ile özel tüketimden geldi. Dış ticaret katkısı bu çeyrekte 3,9 yüzde puan olarak gerçekleşti. Stok değişimi büyümeyi 10,3 yüzde puan düşürdü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış serilere göre ise GSYH özel tüketim ve ithalat katkısıyla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 büyüdü. Çeyreklik büyümeye özel tüketim 2,3 yüzde puan, dış ticaret ise 1,7 yüzde puan katkı yaptı. Stok değişimi ve yatırımlar ise çeyreklik büyümeyi sırasıyla 1,3 ve 0,4 yüzde puan aşağı çekti.

2022 ilk çeyreğine ait çeyreklik büyüme rakamlarının olağanüstü bir revizyona uğradığını gözlemliyoruz. 1,2 olan ilk çeyrek GSYH büyümesinin 0,7; eksi yüzde 2,8 olan özel tüketim büyümesinin yüzde 1,6 olarak revize edildiğini gözlemliyoruz. Özel tüketimdeki bu devasa güncellemeye rağmen GSYH büyüme oranının görece az değişmesi araştırmaya değer bir konu. Betam olarak önümüzdeki günlerde revizyonlar konusu ile ilgili daya ayrıntılı bir araştırma notu yayınlayacağız.

doc. Buyume2022Q2

pdf. Buyume2022Q2