YÜKSEK ENFLASYON ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI ERİTTİ

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış, Hamza Mutluay

Bu araştırma notunda 2022 yılının Ocak ayı ile birlikte yılın ilk yarısında geçerli olan asgari ücret artışının bireylerin satın alma gücü üzerindeki etkisi, Ocak 2016 yılındaki asgari ücret artışı ile karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Asgari ücret artışı, tüketicileri fiyat artışlarına karşı koruyup alım gücünü arttırsa da veriler son dönemlerde enflasyon oranlarında görülen çarpıcı artışlar sonucunda 2022 yılının ilk yarısında yapılan zammın çok büyük oranda eridiğini göstermektedir. Özellikle yoksul kesimin tüketim sepetinde büyük yer kaplayan gıda, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar kaleminde görülen çarpıcı fiyat artışlarının yılın ilk yarısında asgari ücretteki artışı büyük ölçüde erittiği görülmektedir.

Enflasyonun yıkıcı etkisini az da olsa bertaraf etmek için hükümet 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrette ara zamma gitmiştir. 4.253 TL olan asgari ücret yaklaşık yüzde 30’luk nominal artışla 5.500 TL’ye yükselmiştir. Yeni asgari ücret artışının temmuz ayından itibaren geçerli olması sebebiyle henüz elimizde yeterli veri olmadığı için tablo ve grafiklerde kullandığımız verilerin son gözlem noktası Haziran ayıdır. İlerleyen dönemlerde bu yapılan ara zammın etkileri Betam tarafından incelenerek araştırma notu güncellenecektir.

doc. ArastirmaNotu259

pdf. ArastirmaNotu259