Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Piyasası Görünümü: 2022 2. Çeyrek

İSTİHDAMDA AÇIKLANMASI GÜÇ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2022 yılı ikinci çeyrekte istihdamdaki kişi sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 765 binlik güçlü bir artış göstererek 30 milyon 775 bin seviyesine yükselirken işsizlik oranı yüzde 11’den 10,6’ya gerilemiştir. Çeyrekten çeyreğe istihdam artışı yüzde 2,5’tir. Bu son derece yüksek bir artıştır. 2022 1. Çeyrekten 2. Çeyreğe GSYH artışı henüz açıklanmamıştır. Betam çeyrekten çeyreğe büyüme oranının yüzde 1,1 olarak tahmin etmektedir. Büyüme oranı daha yüksek olsa bile yüzde 2,5’lik istihdam artışını açıklayacak kadar yüksek olmayacaktır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verilerine bakıldığında dört sektörde de istihdam artışlarının yaşandığı görülmektedir. Göreli olarak en yüksek artış sanayi sektöründe görülmektedir: Çeyreklik istihdam artış oranı yüzde 3,3’tür (217 bin). Oysa mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde çeyrekten çeyreğe artış yüzde 1,1’dir. Yüzde 3,3’lük istihdam artışı sanayide büyümenin istihdam yaratma kapasitesinin çok üzerindedir. Hizmetler sektöründe istihdam artışı 393 bin olup artış oranı yüzde 2,3’tür.

Mevsim etkilerinden arındırılmış genç (15-24 yaş arası) işsizlik oranı kadınlarda 0,1 yüzde puan artarak yüzde 26,3’e yükselirken, erkeklerde 0,8 puan azalarak yüzde 17,1 seviyesine gerilemiştir. Genç kadın ve erkek işsizlik oranlarındaki cinsiyet farkı 9,2 yüzde puandır.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla tüm eğitim seviyelerinde genel işsizlik oranının azaldığı görülmektedir. İşsizlik oranlarındaki en güçlü azalış “Mesleki veya teknik lise” eğitim grubunda kaydedilmiştir. Öte yandan “Yükseköğretim” grubunda erkek işsizlik oranı 1,5 yüzde puan azalarak yüzde 7,9’a gerilerken kadınlarda bu oran 0,1 puanlık sınırlı azalışla yüzde 14’e gerilemiştir.

doc. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2022C2

pdf. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2022C2