İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2022

KADIN İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ ARTIŞ İSTİHDAMI 30 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKARDI

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay ve Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 408 binlik artış ile birlikte işsiz sayısında 65 binlik artış işgücünü 473 bin artırmış, genel işsizlik oranı da Mart’tan Nisan’a 0,1 yüzde puan artarak yüzde 11,3 seviyesine yükselmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Mart’tan Nisan’a istihdamda görülen 319 binlik artışa karşılık işsizlikte 95 binlik artışla birlikte 0,3 yüzde puan artarak yüzde 14,5’e yükselirken, erkek işsizlik oranı istihdamda görülen 89 binlik artış ve işsizlikte görülen 30 binlik azalış sonucu 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 9,7’ye düşmüştür. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 4,8’e yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2022M06 

pdf. IsgucuGorunum2022M06