İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2022

KADIN İSTİHDAMINDA SERT DÜŞÜŞ, İŞSİZLİKTE ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 59 binlik azalış ile birlikte işsiz sayısında 153 binlik artış işgücünü 96 bin artırmış, genel işsizlik oranı da Şubat’tan Mart’a 0,4 yüzde puan artarak yüzde 11,5 seviyesine yükselmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Şubat’tan Mart’a istihdamda görülen 271 binlik azalışa karşılık işsizlikte 25 binlik artışla birlikte 0,5 yüzde puan artarak yüzde 13,9’a yükselirken, erkek işsizlik oranı istihdam ve işsizlikte sırasıyla görülen 212 ve 129 binlik artışlar sonucu 0,4 yüzde puan artarak yüzde 10,3’e yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 3,6’ya yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2022M05

pdf. IsgucuGorunum2022M05