Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Piyasası Görünümü: 2022 1. Çeyrek 

İSTİHDAMDA ARTIŞA RAĞMEN İŞSİZLİKTE ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

TÜİK 2021’den itibaren her ay üç aylık ortalamalar şeklinde açıkladığı işgücü piyasası istatistiklerini aylık verilerle yayınlamaya karar verdi. Ancak aylık verilerde kullanılan örneklem büyüklüğü çoğu alt veri kategorileri için yetersiz kaldığından TÜİK üç aylık işgücü istatistiklerini de ayrıca yayınlamaya başlamıştır. Üç aylık istatistikler eğitim ve sektör istihdamı ile işbaşında olanlar ayrımda işgücü göstergelerini kapsadığından işgücü piyasası gelişmeleri hakkında daha zengin bilgi içermektedir. Bu özellikleri dikkate alarak Betam İşgücü Piyasası Görünümü (İPG) aylık notlarının yanı sıra üç aylık İPG notlarını da 2021 Kasım ayından itibaren yayınlamaya başlamıştır.

2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla istihdam 188 bin artarken işbaşında olanların sayısı ise 67 bin kişi azalmıştır. Bu dönemde işsiz sayısı 50 bin kişi artmış, işsizlik oranı da yüzde 11,4’e yükselmiştir (0,1 yüzde puan artış). Kadın istihdamı 123 bin, erkek istihdamı ise 65 binlik artış göstermiştir. Kadın işsizlik oranı 0,4 yüzde puanlık azalışla yüzde 13,7’ye gerilerken erkek işsizlik oranı ise 0,3 yüzde puanlık artışla yüzde 10,2’ye yükselmiştir. Sektörel verilere göre tarım ve inşaatta istihdam azalışları kaydedilmiştir. Erkeklerde tarım ve inşaat istihdamındaki azalışlar sırasıyla 37 bin ve 31 bin kişi, kadınlarda ise sırasıyla 101 bin ve 6 bin kişidir. Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilere bakıldığında genel işsizlik oranı “Yükseköğretim” hariç bütün eğitim seviyelerinde artmıştır. Kadın işsizlik oranı “Yükseköğretim” grubunda azalırken, erkek işsizlik oranı tüm eğitim gruplarında yükselmiştir.

doc. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum_2022_1C 

pdf. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum_2022_1C