Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Piyasası Görünümü: 2021 4. Çeyrek

İSTİHDAMDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

TÜİK 2021’den itibaren işgücü piyasası istatistiklerini aylık verilerle yayınlamaya karar verdi ve 10 Mart 2021’de Ocak 2021 istatistiklerini aylık veri ile yayınladı. Bu yenilik kapsamında TÜİK üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan iş gücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlamaya başlamış oldu. Önceleri temel işgücü göstergelerinin yer aldığı haber bültenlerinin yayınlanması referans ayından itibaren 70 günü bulurken, 2021 yılından itibaren 40 gün içerisinde kullanıcılar ile paylaşılmaya başlandı. Yeni haber bültenlerinin ortalama yayımlanma süresinin azalması verilerin günceli yakalaması açısından kuşkusuz önemlidir. Ancak aylık verilerde kullanılan örneklem büyüklüğü çoğu alt kategoriler için yetersiz kaldığından TÜİK üç aylık işgücü istatistiklerini de ayrıca yayınlamaya başlamıştır. Üç aylık istatistikler eğitim ve istihdam ile işbaşında olanlar  ayrımda işgücü göstergelerini kapsadığından işgücü piyasası gelişmeleri hakkında daha zengin bilgi içermektedir. Ayrıca aylık istatistiklerde sektör ve cinsiyet istihdamlarında zaman zaman gözlemlenen aşırı sapmalar da mevcut değildir. Bu özellikleri dikkate alarak Betam İşgücü Piyasası Görünümü (İPG) aylık notlarının yanı sıra üç aylık İPG notlarını da yayınlamaya başlamıştır.

2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla istihdam 740 bin, işbaşında olanların sayısı ise 1 milyon 200 bin kişi artmıştır. Bu dönemde işsiz sayısı 78 bin kişi azalmış, işsizlik oranı da yüzde 11,2’ye gerilemiştir (0,5 yüzde puan azalış). Güçlü istihdam artışına karışlık işsiz sayısında son derece sınırlı bir azalma olması işgücü piyasasına girişlerin hızlandığı ve normale dönmekte olduğunu göstermektedir. Kadın istihdamı 306 bin, erkek istihdamı ise 433 binlik artış göstermiş, kadın ve erkek işsizlik oranları sırasıyla 0,3 ve 0,5 puan azalarak yüzde 14,0 ve 9,9’a gerilemiştir. Erkeklerde bütün sektörlerde istihdam artışı görülürken, kadınlarda sadece inşaat istihdamında düşüş gözlemlenmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilere bakıldığında genel işsizlik oranı bütün eğitim kırılımlarında düşüş gösterirken, kadın işsizlik oranı “Lise altı” grubunda, erkek işsizlik oranı ise “Mesleki veya teknik lise” grubunda yükselmiştir. Cinsiyet ayrımında işsizlik farkının “Mesleki veya teknik lise” seviyesinde 12,1 puan (iki katından fazla) ile “Yükseköğretim” seviyesinde 7,3 puan (iki katına yakın) olması dikkat çekmektedir.

doc. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum_4C

pdf. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum_4C