İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2021

İSTİHDAM ARTIŞINI HİZMETLER SÜRÜKLEDİ

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 180 binlik artışa karşılık işsiz sayısında 75 binlik azalışla birlikte işgücü 104 bin artmış, genel işsizlik oranı da Eylül’den Ekim’e 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 11,2’ye gerilemiştir. İşgücü ve istihdam artışları Eylül’den sonra Ekim’de de devam etmiştir. Sektörel verilere göre tarım ve hizmetler sektöründe istihdam artışları görülürken, sanayi ve inşaat sektöründe istihdam seviyesi düşmüştür. Tarım ve hizmetler sektöründe sırasıyla 33 bin ve 211 binlik istihdam artışları yaşanmıştır. Ekim ayında istihdam artışının en güçlü kaynağı hizmetler sektörü olmuştur. Sanayi ve inşaat sektörlerinde ise sırasıyla 58 bin ve 4 binlik azalışlar kaydedilmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Eylül’den Ekim’e istihdam ve işgücünde sırasıyla görülen 139  ve 99 binlik artışlar sonucunda 0,5 yüzde puan azalarak yüzde 13,8’e gerilerken, erkek işsizlik oranı ise istihdamda görülen 40 binlik ılımlı artış sonucu 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 9,9’a gerilemiştir. Bu dönemde kadınlarda istihdam artışı daha güçlü olduğundan işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 0,3’lük azalışla yüzde 4,0’a gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2021M12

pdf. IsgucuGorunum2021M12