Konut Piyasası Görünümü: Haziran 2021

Konut piyasasında yavaşlama, İstanbul’da yüksek kira artışı

Mayıs ayının verileri önceki raporumuzda belirttiğimiz satılık konut piyasasındaki yavaşlamanın devam ettiğini göstermektedir. Geçen yılın Mayıs ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatları yıllık yüzde 40 oranında artarak 3.919 TL olmuştur. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 34,2, Ankara’da yüzde 38,3 ve İzmir’de yüzde 38,6 artmıştır. Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 5.200 TL, Ankara’da 2.692 TL, İzmir’de ise 4.690 TL olmuştur. Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları da ülke genelinde ve üç büyük ilde artmaya devam etmiştir. Keza ucuz ve lüks konutların satılık ilan m2 fiyatlarında da artış devam etmiş, satılık konut ortalama m2 fiyatı ucuz konutlarda 2.110 TL’ye, lüks konutlarda ise 11.912 TL’ye yükselmiştir. Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı geçen yılın aynı dönemine göre artmasına rağmen önceki aya göre gerek ülke genelinde gerekse üç büyük ilde düşmeye devam etmiştir. Bu oran ülke genelinde yüzde 3,8, İstanbul’da yüzde 3,6, Ankara’da yüzde 3,5 ve İzmir’de yüzde 3,2 olarak hesaplanmıştır. Konut piyasasındaki canlılığı ölçen diğer gösterge olan kapatılan ilan yaşı, geçen yılın aynı ayına göre kısalmış olsa da, geçen aya göre 5,1 gün uzayarak 77 gün olmuştur. Mayıs ayının önemli bir bölümünde uygulanan kısıtlamalar, satılık konut piyasasındaki canlılığı ölçen bu göstergelerdeki düşüşün devam etmesinde etkili olmuştur.

Pandemi kısıtlamalarının etkisiyle başlayan yavaşlamanın kiralık konut piyasasında da devam ettiği gözlemlenmektedir. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı Mayıs ayında yüzde 23,2 olurken, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 18,4 TL’ye yükselmiştir. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 35,7, Ankara’da yüzde 20,3 ve İzmir’de yüzde 21,8 olmuştur. İstanbul’da yüksek kira artışı dikkat çekicidir. Bu gelişmelerin sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 27,1 TL, Ankara’da 13,1 TL, İzmir’de ise 19,1 TL olmuştur. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da üç büyük ilde artmıştır. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullandığımız kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı ülke genelinde ve üç büyük ilde geçen yılın aynı ayına göre artmıştır. Öte yandan, bu gösterge önceki aya göre ülke genelinde belirgin bir değişim göstermezken, İstanbul’da ve İzmir’de sınırlı oranda düşmüş, Ankara’da ise yükselmiştir. Kiralanan ilan sayısının kiralık ilan sayısına oranı ülke genelinde yüzde 15,9, İstanbul’da yüzde 16,9, Ankara’da yüzde 17 ve İzmir’de yüzde 12,7 olarak hesaplanmıştır.

doc. Konut-Piyasasi Görünümü Haziran 2021

Basın bülteni- Konut piyasası pandemi etkisinden sıyrılmaya çalışıyor