Büyüme Değerlendirmesi: 2021 1. Çeyrek

EKONOMİK BÜYÜMEDE İTHALATTAKİ DARALMA BELİRLEYİCİ

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

2021 yılının ilk çeyreği ekonominin salgından etkilenmediği bir dönem oldu. Salgına dair sınırlamalardan ekonomik faaliyetlerin ayrı tutulması bu durumda etkili oldu. Harcama yöntemiyle GSYH geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7 büyürken en büyük katkı yatırım ve özel tüketim harcamalarından geldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış serilere baktığımızda ise GSYH’nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7 büyüdüğünü ve bu pozitif büyümenin neredeyse tamamen ithalatta yaşanan azalmayla gerçekleştiğini görmekteyiz. Hem yıllık hem de çeyreklik büyüme rakamları Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte salgından etkilenmediğini gösteriyor. Kuşkusuz bunda salgına dair sınırlamalardan ekonomik faaliyetlerin ayrı tutulması önemli bir rol oynadı.

doc. Buyume2021Q1

pdf. Buyume2021Q1