İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2021

SANAYİDE GÜÇLÜ İSTİHDAM ARTIŞI

ERKEK İŞSİZLİĞİ AZALIRKEN KADIN İŞSİZLİĞİ ARTIYOR 

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Hamza Mutluay

Genel işsizlik oranı Şubat’tan Mart’a 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 13,1’e gerilemiştir. Toplam istihdam bir ayda 550 bin artarken, işgücünde de 610 bin artış kaydedilmiştir. İşsiz sayısı ise Şubattan Marta 59 bin artarak 4 milyon 236 bine yükselmiştir. Sektörel verilere göre hizmetler sektörü hariç tüm sektörlerde istihdam artışları kaydedilmiştir. Sanayi sektöründe 480 binlik büyük bir artış görülmektedir. Diğer bir deyişle sermaye yoğun bir sektör olan sanayide istihdam bir ayda yüzde 8,4 oranında artmıştır. 11 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanacak olan Sanayi Üretim Endeksi verileri takip edilerek istihdam artışının üretimdeki artışı izleyip izlemediği takip edilmelidir. Tarım ve inşaat sektöründe ise sırasıyla 15 binlik ve 81 binlik artışlar kaydedilmiştir. Hizmetler sektöründe son iki ayda görülen artışlar yerini azalışa bırakmıştır. Şubat’tan Mart’a hizmetler sektöründeki kayıp 27 bindir. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Şubat’tan Mart’a 0,8 yüzde puan artarak yüzde 16,5’e yükselmiştir. Erkek işsizlik oranı ise 0,5 yüzde puan azalarak 11,5’e gerilemiştir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı 1,3 yüzde puan artarak yüzde 5,0’a yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2021M05

pdf. IsgucuGorunum2021M05