KORONA SALGINININ İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİLERİ (1): KAYIT DIŞI İSTİHDAMDA ÇÖKÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Mehmet Cem Şahin

COVID-19 salgının tüm Dünya’yı etkisi altına almasıyla birlikte sosyal mesafelendirme önlemleri, ekonomik hayatın her alanını etkilemiştir. Bu önlemler, işgücü piyasasında farklı eksenlerde asimetrik etkilere sebep olmuştur. Bu asimetrik etkileri bir dizi araştırma notuyla mercek altına alıyoruz. Bu serinin ilk notunda, mesafelendirme önlemlerinin işgücü piyasasında, salgın öncesinde de derin olan, kayıtlı ve kayıt dışı ayrımında farklılaşan etkilerine odaklanıyoruz.

Gerek salgınla mücadelede kullanılan mesafelendirme önlemleri, gerek iktisadi kurtarma paketlerinin kayıtlı istihdamı korumaya yönelik tasarlanmış olması, kayıt dışı istihdamda halen telafi edilememiş kayıplara yol açmıştır. Kayıtlı istihdamda ücretli kesim (ücretli, maaşlı, yevmiyeli) kayıplarını büyük oranda telafi etmiş, SGK kaydı olan kendi hesabına çalışanlar (kendi hesabına, ücretsiz aile işçileri ve işverenler) ise salgın öncesi son durumu yansıtan Ocak 2020 seviyesinin üstüne geçmeyi başarmıştır. Buna karşın kayıt dışı kesimde kayıplar halen devam etmektedir. Genel tablo, salgının başından Mayıs’a kadar şiddetli şekilde düşen kayıt dışı istihdamın yaz aylarında bir miktar toparladığını, ancak sonbahar aylarında tekrar düşmeye başladığını göstermektedir. Farklı sebepleri olmakla birlikte bu eğilimler hem kayıt dışı ücretlilerde hem de SGK kaydı olmayan kendi hesabına çalışan kesimde benzer şekilde seyretmiştir.

doc. ArastirmaNotu255

pdf. ArastirmaNotu255