İşgücü Piyasası Görünümü: Şubat 2021

SALGININ ŞİDDETLENMESİ İŞGÜCÜ PİYASASINI ETKİLEDİ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Kasım 2020 döneminde Ekim 2020 dönemine kıyasla değişmeyerek yüzde 14,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 38 bin kişi artarken, tarım dışı işgücü 45 bin kişi artmıştır. Ne istihdam ne de işgücünün Ocak 2020 dönemindeki seviyesini yakalayamadığı görülmektedir. Sektörel verilere göre sanayi istihdamı hariç bütün sektörlerde istihdam kaybı yaşanmıştır. Sanayi sektöründe 83 binlik istihdam artışı kaydedilirken, inşaat ve hizmetlerde sırasıyla 6 ve 38 binlik istihdam düşüşü yaşanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın tarım dışı istihdamı ve işgücündeki 23 ve 41 binlik artışa karşılık, erkek tarım dışı istihdamı ve işgücünde sırasıyla 5 ve 13 binlik azalışlar yaşanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın tarım dışı işsizlik oranı bu gelişme sonucunda yüzde 18,0’a gerilerken, erkek tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13,5’te sabit kalmıştır.

doc. IsgucuGorunum2021M02

pdf. IsgucuGorunum2021M02