İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2021

HİZMET SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMIN AZALMASIYLA İŞSİZLİKTE ILIMLI ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Hamza Mutluay

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Ekim 2020 döneminde Eylül 2020 dönemine kıyasla 0,1 yüzde puan artarak yüzde 14,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 5 bin kişi azalırken, tarım dışı işgücü 25 bin kişi artmıştır. Sektörel verilere göre inşaat ve hizmetlerde istihdam azalışları yaşanmıştır. İnşaat ve hizmetlerde ise sırasıyla 2 ve 70 binlik istihdam azalışı varken tarım sektöründe 6 binlik artış, sanayi sektöründe ise 67 binlik artış kaydedilmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamındaki 63 binlik azalışa karşılık, işgücünde 77 binlik azalış yaşanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın tarım dışı işsizlik oranı Eylül dönemine kıyasla değişmeyerek yüzde 18,3  olarak kaydedilmiştir. Erkek işgücü ve istihdamında sırasıyla 73 ve 44 binlik artışlar sonucunda erkek tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 13,5’e yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 4,9 olmuştur.

doc. IsgucuGorunum2021M01

pdf. IsgucuGorunum2021M01