İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2020

İSTİHDAM ARTIŞIYLA İŞSİZLİKTE AZALMA DEVAM EDERKEN KADINLARDA DİKKAT ÇEKEN AYRIŞMA

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Eylül 2020 döneminde Ağustos 2020 dönemine kıyasla 0,6 yüzde puan azalarak yüzde 14,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 263 bin kişi artarken, tarım dışı işgücü 124 bin kişi artmıştır. Sektörel verilere göre tarım dışı bütün sektörlerde istihdam artışları yaşanmıştır. İnşaat sektöründe 15 binlik istihdam artışı kaydedilirken, sanayi ve hizmetlerde de sırasıyla 57 ve 191 binlik istihdam artışı kaydedilmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamındaki 3 binlik azalışa karşılık, işgücünde 34 binlik bir azalış yaşanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın tarım dışı işsizlik oranı bu gelişme sonucunda 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 18,3 seviyesine gerilemiştir. Erkek işgücü ve istihdamında sırasıyla 159 ve 272 binlik artış kaydedilmiştir. Bu gelişme sonucunda erkek tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puanlık ciddi azalışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşmiş, tarım dışı işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,4 yüzde puan artmıştır.

doc. IsgucuGorunum2020M12

pdf. IsgucuGorunum2020M12