İSTİHDAMDA CANLANMANIN TEMMUZ AYINDA DURAKSADIĞINA DAİR İŞARETLER

Seyfettin Gürsel, Mehmet Cem Şahin

Firmaların işgücü talebini yansıtan ve “öncü göstergeler” olarak adlandırdığımız İŞKUR’un açık iş istatistikleri ile Kariyer.net’in iş ilanları ve aranan eleman verilerini kullanarak Mayıs’ta başlayan ve Haziran’da devam eden istihdam canlanmasının Temmuz’da ne ölçüde devam ettiğini sorguluyoruz. Temmuzda açık iş sayısı tarım dışı üç sektörde de Haziran’a kıyasla azalmış bulunuyor. Açık iş sayıları Haziran’dan Temmuz’a sanayide 55 binden 43 bine, inşaatta 11 binden 8 bine, hizmetlerde ise 50 binden 43 bine gerilemiş bulunuyor. Buna karşılık İŞKUR açık işlere kıyasla daha vasıflı işgücü talebini kapsayan Kariyer.net yeni iş ilanları ve aranan elaman sayıları canlanmanın Temmuz’da, yavaşlayarak da olsa, devam ettiğini göstermektedir.

doc. ArastirmaNotu253

pdf. ArastirmaNotu253