İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2020

İŞGÜCÜNE KATILIM VE İSTİHDAMDA DİPTEN DÖNÜŞ

Seyfettin Gürsel, Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Haziran 2020 döneminde Mayıs 2020 dönemine kıyasla 0,2 yüzde puan artarak yüzde 16,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 395 bin kişi artarken, tarım dışı işgücü 534 bin kişi artmıştır. Sektörel verilere göre bütün sektörlerde istihdam artışları yaşanmıştır. Tarım ve inşaat sektöründe sırasıyla 36 ve 141 binlik istihdam artışı kaydedilirken, sanayi ve hizmetlerde de sırasıyla 25 ve 230 binlik istihdam artışı kaydedilmiştir. Hizmet sektöründe 7 aydır süregelen istihdam kaybı durmuştur, bununla birlikte mevcut seviye Ekim 2019 seviyesinin yüzde 9 altındadır. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamındaki 151 binlik artışa karşılık, işgücünde 251 binlik artış yaşanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın tarım dışı işsizlik oranı bu gelişme sonucunda 0,7 yüzde puan artarak yüzde 19,0 seviyesine yükselmiştir. Erkek işgücü ve istihdamında sırasıyla 414 ve 330 binlik artış kaydedilmiştir. Bu gelişme sonucunda erkek tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0,1 puan artarak yüzde 15,6 olarak gerçekleşmiş, tarım dışı işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 0,6’lık artış göstermiştir.

doc. IsgucuGorunum2020M09

pdf. IsgucuGorunum2020M09