İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2020

İŞSİZLİK ARTMAYA DEVAM EDERKEN İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ KAYIPLARINDA YAVAŞLAMA

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2020 döneminde Nisan 2020 dönemine kıyasla 0,3 yüzde puan artarak yüzde 16,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 139 bin kişi azalırken, tarım dışı işgücü 77 bin kişi azalmıştır. Sektörel verilere göre sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam kayıpları devam ederken tarım ve inşaat sektöründe istihdam artışları yaşanmıştır. Tarım ve inşaat sektöründe sırasıyla 96 ve 107 binlik istihdam artışı kaydedilirken, sanayi sektöründe 72 binlik, hizmetlerde ise 174 binlik istihdam azalışı kaydedilmiştir. Hizmet sektöründe son üç ayda yaşanan kayıp toplamda 1 milyon 515 bine ulaşmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamında 15 binlik azalışa karşılık, işgücünde 12 binlik artış kaydedilmiştir. Kadın istihdamındaki azalışlar sonucunda kadın tarım dışı işsizlik oranı 0,4 yüzde puan artarak yüzde 18.2 seviyesine yükselmiştir. Erkek işgücü ve istihdamında sırasıyla 77 ve 131 binlik azalış kaydedilmiştir. Erkek istihdamındaki azalış işgücüne kıyasla daha fazla olduğundan erkek tarım dışı işsizlik oranı 0.4 yüzde puan artarak 15.5 seviyesine yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2020M08

pdf. IsgucuGorunum2020M08