İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2020

KORONA SALGINI ŞOKUNUN İŞGÜCÜ PİYASASI ETKİSİ: İŞGÜCÜ VE İSTİHDAMDA BÜYÜK DÜŞÜŞ, İŞSİZLİKTE ARTIŞ

Seyfettin Gürsel ve Hamza Mutluay

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mart 2020 döneminde Şubat 2020 dönemine kıyasla 0,5 yüzde puan artarak yüzde 15,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 982 bin kişi azalırken, tarım dışı işgücü 999 bin kişi azalmıştır. Sektörel verilere göre tüm sektörlerde istihdam kaybı yaşanmıştır. Tarım sektöründe 21 binlik istihdam azalışı kaydedilirken, sanayide 85 bin, inşaatta ise 202 binlik istihdam azalışı kaydedilmiştir. En çarpıcı azalış ise 694 bin kişi ile hizmet sektöründe görülmüştür.Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamında 245 binlik azalışa karşılık, işgücünde 361 binlik azalış kaydedilmiştir. Kadın işgücündeki azalış istihdamdakinden daha yüksek olması sonucunda kadın tarım dışı issizlik oranı 0.6 yüzde puanlık azalışla yüzde 17.9 seviyesine gerilemiştir. Erkek işgücü ve istihdamında sırasıyla 657 ve 722 binlik azalış kaydedilmiştir. Erkek istihdamındaki azalış işgücüne kıyasla daha fazla olduğundan dolayı erkek tarım dısşı işsizlik oranı 0.8 yüzde puan artarak 13.7 seviyesine yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2020M06

pdf. IsgucuGorunum2020M06