İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2020

KORONA SALGINI ÖNCESİ İŞGÜCÜ PİYASASI: İŞGÜCÜ VE İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ, İŞSİZLİKTE AZALMA

Seyfettin Gürsel, Mehmet Cem Şahin

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Şubat 2020 döneminde Ocak 2020 dönemine kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 277 bin kişi azalırken, tarım dışı işgücü 356 bin kişi azalmıştır. İşsiz sayısı da 79 bin azalmıştır. Tarım dışı işgücü ve istihdamdaki olağan dışı düşüşün sonucu olarak mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü oranı Ocak 2020’ye kıyasla yüzde 1 puan gerilerken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 0,9 puan gerilemiştir. İşgücü ve istihdam oranında gerçekleşen düşüş Ocak 2005’ten bu yana gerçekleşen en yüksek düşüş olmuştur. Sektörel verilere göre bütün sektörlerde istihdam kaybı yaşanırken, en ciddi düşüş tarım (218 bin) ve hizmetlerde (194 bin) gerçekleşmiştir. İnşaat sektöründe 28 binlik istihdam kaybı gerçekleşirken, sanayide ise 56 binlik istihdam azalışı kaydedilmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre özellikle erkek istihdamında ve işgücünde ciddi kayıplar gerçekleşmiş ve işsizlik oranı artmıştır. Buna karşılık kadın işsizlik oranında düşüş kaydedilmiştir. Bu düşüşün nedeni kadın işgücünde 132 bin azalış gerçekleşirken istihdamda azalışın 42 binle sınırlı kalmasıdır.

doc. IsgucuGorunum2020M05

pdf. IsgucuGorunum2020M05