İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2020

KORONA SALGINI ÖNCESİ İŞGÜCÜ PİYASASI: İŞGÜCÜ VE İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ, İŞSİZLİKTE AZALMA

Seyfettin Gürsel ve Hamza Mutluay

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Ocak 2020 döneminde Aralık 2019 dönemine kıyasla 0,5 puan azalarak yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 69 bin kişi azalırken, tarım dışı işgücü 241 bin kişi azalmıştır. İstihdamın azalmasına rağmen işgücünde daha önce görülmemiş  bu çaptaki azalma sonucu işsiz sayısı da 172 bin azalmıştır. Sektörel verilere göre sadece inşaat sektöründe istihdam artışı yaşanmıştır. İnşaat sektöründe 2 binlik istihdam artışı kaydedilirken, sanayide 50 bin, hizmetlerde ise 20 binlik istihdam azalışı kaydedilmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre kadın istihdamında 39 binlik artışa karşılık, işgücünde 58 binlik azalış kaydedilmiştir. Böylelikle Aralık 2019 dönemiyle kıyaslandığında kadın tarım dışı işsizlik oranı yüzde 1,0 puan azalarak yüzde 19,6 seviyesine gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2020M04

pdf. IsgucuGorunum2020M04