Büyüme Değerlendirmesi: 2019 3. Çeyrek

TÜKETİMDEN POZİTİF YATIRIMDAN NEGATİF BÜYÜME KATKISI

Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

2019 yılının üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 oranında artarken geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 0,9 arttı. Yıldan yıla büyümeye özel ve kamu tüketimi yüzde 1 puan kadar pozitif katkı yaparken yatırımlar 3,6 yüzde puanlık negatif katkıda bulundu. Net dış ticaretin katkısı ise pozitif ama sınırlı: ihracatın katkısı 1,7 yüzde puan olurken, ithalat artışa geçtiği için ithalat katkısı eksi 1,4 yüzde puan oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre çeyreklik bazda özel tüketim, kamu tüketimi, ihracat ve stok değişiminin büyümeye pozitif katkı yaptığını görüyoruz. İthalat katkısı ise eksi 2,9 yüzde puandır.

Bir önceki notumuzda olduğu gibi stok değişiminin ekonominin kötü gittiği bir dönemde pozitif katkı yapmasını içinde bulunduğumuz dönemde talebin düşük olmasına rağmen üretimin devam ettiği, dolayısı ile geleceğe dönük üretici beklentilerinin iyi olduğu şeklinde yorumluyoruz. Bu olumlu sinyale rağmen, yatırımların çeyreklik bazda yatay seyrettiği, yıldan yıla olan karşılaştırmada ise azalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu da gelecek dönem GSYH büyümeleri için kaygı verici. Bununla birlikte bir önceki çeyrekte yatırımlardaki azalmanın çeyreklik bazda yüzde 6,8 olduğunu göz önüne alırsak yatırımlarda da bir düzelmeden bahsedebiliriz. Tüm bu işaretleri birlikte değerlendirdiğimizde en azından önümüzdeki yakın dönem için ekonomik büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz.

doc. Buyume2019Q3

pdf. Buyume2019Q3