İşgücü Piyasası Görünümü : Ekim 2019

İŞSİZLİKTE BEKLENMEDİK ARTIŞ

Seyfettin Gürsel,  Mehmet Cem Şahin

Yönetici Özeti

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Temmuz 2019 döneminde yüksek bir artışla yüzde 16,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 65 bin kişi azalırken, tarım dışı işgücü ise 54 bin kişi artmıştır. Sektörel verilere göre tarım dışında tüm sektörlerde istihdam kaybı yaşanmış, en ciddi azalış ise 34 bin ile inşaat sektöründe gözlemlenmiştir. İnşaat sektöründe, 16 dönem süregelen istihdam kaybı ardından Haziran 2019’da ilk kez artış kaydetmişti.  Hizmetlerde istihdam 15 bin azalırken, sanayi sektöründe istihdam kaybı 16 bin olarak gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre erkek istihdamı üst üste 11 aydır azalmakta iken kadın istihdamı  da Temmuz 2019 döneminde 5 binlik azalış kaydetmiştir. Son bir yıl içerisinde özellikle inşaat sektöründeki kayıpların erkek istihdamını olumsuz etkilediği görülmektedir.

doc. IsgucuGorunum2019M10

pdf. IsgucuGorunum2019M10