ENGELLİ BAKIMI VE İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

Gökçe Uysal ve Furkan Kavuncu

Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yönetmeliklerle düzenlediği engelli akrabalara bakım hizmeti veren bireylere yapılan bakım ücreti ödemeleri ve bu ödemeleri alan bireylerin TÜİK tarafından işgücü istatistiklerine nasıl dâhil edildikleri kamuoyunda zaman zaman tartışılan bir konudur. Devlet tarafından verilen bakım hizmetinin yönetmeliklerle ayrıntılı olarak düzenlendiği, karşılığında yine yönetmelik dâhilinde “bakım ücreti” ödendiği ve gerekli denetimlerin yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bakım sağlayan bireyin uluslararası tanımlarla uyumlu şekilde TÜİK tarafından istihdamda sayılması şaşırtıcı değildir. Ne var ki istihdamda sayılan bu bireylerin memur statüsü olmadığı gibi verdikleri bu hizmetten ötürü herhangi bir sosyal sigorta kapsamında olmadıklarını belirtmek gerekir. Dolayısıyla engelliye sunduğu bakım hizmeti nedeniyle istihdamda gözüken bu kadınlar aslında kayıtsız ve güvencesiz çalışmakta, işsizlik sigortası ve emeklilik hakkı gibi konularda zorluk çekmektedirler. Yönetmelikle düzenlenmiş bir hizmet sağlayan ve bu hizmet karşılığında ücret alan, çoğunun kadın olduğu tahmin edilen bu bireylerin devletle kurmuş oldukları iş ilişkisinin bir an önce yasal çerçevede düzenlenmesi önem arz etmektedir.

doc. ArastirmaNotu246

pdf. ArastirmaNotu246