Büyüme Değerlendirmesi: 2019 2. Çeyrek

BÜYÜMEYE NET DIŞ TİCARETTEN POZİTİF YATIRIMLARDAN NEGATİF KATKI

Ozan Bakış ve Hamza Mutluay

2019 yılının ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 oranında artarken geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 1,5 küçüldü. Yıldan yıla büyümeye en fazla negatif katkı eksi 7,3 yüzde puan ile yatırım kaleminden geldi. Net dış ticaretin katkısı ise pozitif olmaya devam ediyor: ihracatın katkısı 2,2 yüzde puan olurken, ithalattaki düşüş devam ettiği için ithalat katkısı 5,2 yüzde puan ile oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere baktığımızda durumun nispeten daha iyi olduğunu görüyoruz. Çeyreklik bazda özel tüketim, kamu tüketimi, ihracat ve stok değişiminin büyümeye pozitif katkı yaptığını görüyoruz. Stok değişiminin ekonominin kötü gittiği bir dönemde pozitif katkı yapması düşük talebe rağmen üretimin devam ettiği, dolayısı ile geleceğe dönük üretici beklentilerinin iyi olduğu şeklinde yorumlanabilir. Diğer taraftan yatırımlardaki düşüşün devam ediyor oluşu gelecek dönem GSYH büyümeleri için kaygı verici.

doc.BuyumeDegerlendirme2019Q2

pdf.BuyumeDegerlendirme2019Q2