SURİYELİLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINA UYUMU: ŞANLIURFA, HATAY VE GAZİANTEP’TE İSTİHDAM OLANAKLARI

Gökçe Uysal, Yazgı Genç ve Furkan Kavuncu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı istatistiklerine göre Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı, geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sayısı 3,6 milyona ulaşmıştır. Bu sayı Türkiye nüfusunun yüzde 4,5’ine denk gelmektedir. Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep gibi Suriyeli sayısının yoğun olduğu illerde Suriyelilerin Türkiyeli nüfusa oranı yüzde 21 ile yüzde 28 arasında değişmektedir. 2011 yılından bu yana geçen 8 yılda Türkiye devletinin Suriye krizine karşı aldığı önlemler Kızılay Kart, eğitim ve sağlığa erişim gibi acil sosyal yardımlara odaklanmıştır. Ancak aradan geçen zaman göz önünde bulundurulduğunda artık işgücü piyasası uyumunun önceliklendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Suriyelilerin işgücü piyasasında talebin kuvvetli olduğu sektörlere ve/veya iş kollarına yönlendirilmesi önemli bir politika aracı olacaktır.

Bu araştırma notunda İŞKUR tarafından yayımlanan Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep İşgücü Piyasası Araştırma Raporları (İPA) 2018 yılı verileri kullanılarak firmaların işgücü talepleri incelenmektedir. Şanlıurfa ve Gaziantep’teki işverenlerin eleman bulmakta en çok zorlandığı sektör tekstil sektörüdür. Dokumacı, dikiş makinecisi ve akrilik iplik üretim işçisi gibi iş kollarında açık pozisyon sayısının yüksek ve en çok aranan kriterin “yeterli mesleki, teknik bilgi ve tecrübe” olduğu görülmektedir. Hatay’da ise işverenlerin eleman bulmakta en çok zorlandıkları iş kolları imalat sektöründedir. Bu bağlamda imalatta makine kullanım eğitimleri hem Mesleki Yeterlilik Kurumu zorunlulukları açısından hem de beceri tescili açısından önemlidir. Bu iş kollarının yanı sıra, müşteri hizmetleri görevlisi, pazarlamacı, temizlik görevlisi ve satış danışmanlığı gibi hizmet sektörü işleri Şanlıurfa ve Hatay’da öne çıkmaktadır. Bu işlerde istihdam edilebilirliğin artması için Türkçe eğitim programları ile iletişim ve satış becerilerinin geliştirilmesine yönelik programlar önceliklendirilmelidir.

doc. ArastirmaNotu245
pdf. ArastirmaNotu245