15-19 YAŞ ARALIĞINDAKİ 1,3 MİLYON GENÇ NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

Gökçe Uysal ve Uğurcan Acar

Bu araştırma notunda, 2012-2017 yıllarında ne eğitimde ne de istihdamda olan 15-19 yaş arası gençlerin durumları değerlendirilmiştir. Türkiye’de hem genç kadınlar hem de genç erkekler arasında ne eğitimde ne istihdamda olanların oranının OECD ortalamasının çok üzerinde seyrettiği anlaşılmaktadır. Son yıllarda düşüş eğiliminde olan oranın 2017 yılında tekrar yükselişe geçtiği görülmektedir. 2017 yılı itibariyle 15-19 yaş aralığındaki 500 bin genç erkek, yani yaklaşık her 7 genç erkekten biri ve 780 bin genç kadın, yani yaklaşık her 4 genç kadından biri ne eğitimde ne de istihdamdadır. NENİ gençlerin yaklaşık 720 bini ilköğretim mezunu, 560 bini ise lise mezunu olarak eğitimden uzaklaşmıştır. NENİ erkeklerin birçoğu işgücü piyasasında kendisine göre iş olmadığına inandığını ya da iş bulma ümidi kalmadığı için iş aramadığını, NENi kadınların ise birçoğu ev işleri ve bakım sorumlulukları yüzünden iş aramadığını belirtmektedir. Yaklaşık 385 bin NENİ genç ise dershaneye ya da kursa devam ettiğini beyan etmektedir.

doc. ArastirmaNotu242

pdf. ArastirmaNotu242