KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA AZ KAZANIYOR

 Gökçe Uysal  ve Yazgı Genç 

İşgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin en önemli göstergelerinden biri ücretlerdeki toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Hanehalkı İşgücü Anketi verilerine göre 25-44 yaş arasında ücretli çalışanlar arasında kadınlar ortalama yüzde 4,5 daha düşük aylık ücret almaktadır. Bu fark ortanca ücretlerde yüzde 10,5’e genişlemektedir. Ücret dağılımının üst kısımlarında kadınların ücretleri erkeklerden yüksek görünmektedir. Ancak bu durum ücretli çalışan kadınların eğitim seviyelerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim durumuna göre ayrıştırıldığında kadınların her eğitim seviyesinde erkeklere kıyasla daha düşük ücret aldıkları görülmektedir. Ortalama ücretlerdeki toplumsal cinsiyet farklılıkları düşük eğitimli çalışanlarda yüzde 21,6, lise mezunu çalışanlarda yüzde 15,1, üniversite mezunu çalışanlarda ise yüzde 12,8’dir. Ücret dağılımı verileri özellikle düşük eğitim ve en düşük ücret seviyelerinde bu fark yüzde 50’ye kadar açılmaktadır. Üniversite mezunları arasında dahi ücret dağılımın hemen her yerinde kadınların erkeklerden daha düşük ücret aldığı görülmektedir. Kuşkusuz eğitim ücret farklılaşmasının tek sebebi olmayabilir. İşgücü piyasası tecrübesi, kıdem gibi özellikler de bu farkın açılmasına sebep oluyor olabilir. Sonuç olarak işgücü piyasasında gözlemlenen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin sebeplerinin araştırılarak bu sebeplerin giderilmesine yönelik politikalar geliştirilmesi, böylelikle kadınların işgücü koşullarının iyileştirilmesi kadın işgücüne katılım oranlarının artırılması açısından da önem arz etmektedir.

doc. ArastirmaNotu237

pdf. ArastirmaNotu237