KADIN İSTİHDAMI VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA

Gökçe Uysal  ve Furkan Kavuncu

Kısmi zamanlı çalışma biçimlerinin kadınların işgücüne katılımını kolaylaştıran bir uygulama olduğu sıklıkla tartışılmaktadır. Bununla birlikte kısmi zamanlı çalışmanın gerek ücretler gerek terfi ve kayıtlı istihdam olanakları gibi çalışma koşullarını olumsuz etkilediği de görülmektedir. Bu araştırma notunda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak ücretli çalışan kadınlarda kısmi zamanlı çalışmanın seyri izlenmekte, eğitim seviyelerine ve sektörlere göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Bulgular kadınlarda kısmi zamanlı çalışmanın tüm eğitim seviyelerinde yaygınlaştığını, kısmi zamanlı çalışma oranındaki artışa en büyük katkının eğitim sektöründen geldiğini göstermektedir. Eğitim sektöründe kısmi zamanlı çalışmanın yaygınlaşması henüz olumsuz etkiler doğurmamıştır. Ancak eğitim dışındaki sektörlerde kısmi zamanlı çalışanların sosyal koruma imkânlarına erişimlerini kolaylaştırıcı yasal düzenlemelerin pek etkili olmadığı gözlemlenmektedir. Kayıt dışılık kısmi zamanlı çalışanlar arasında halen çok yaygındır. Özellikle imalat sektöründe kısmi zamanlı çalışan kadınların yüzde 80’i kayıt dışı çalışmaktadır. Bu doğrultuda bir yandan kısmi zamanlı çalışmaya yönelik yasal düzenlemelerin etkinliğinin artırılması ve diğer sektörlerde de yaygınlaşmasına olanak sağlanması, öte yandan çalışanların haklarının korunması amacıyla denetimlerin sıklaştırılması büyük önem taşımaktadır.

 

doc.ArastirmaNotu235 

pdf.ArastirmaNotu235