İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2018

İNŞAAT VE SANAYİDE İSTİHDAM AZALDI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal Kolaşın  ve Yazgı Genç

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Haziran 2018 döneminden Temmuz 2018 dönemine 0,2 yüzde puan artarak yüzde 13,0’a yükselmiştir. Bu dönemde tarım dışı işgücü artışlarının yavaşlamış olmasına karşın tarım dışı istihdamda kayıp yaşanmış olması tarım dışı işsiz sayısının ve tarım dışı işsizlik oranın artmasına sebep olmuştur. Temmuz 2018 döneminde hizmetlerde 77 binlik istihdam artışı gerçekleşmiş olmasına rağmen inşaat ve sanayi sektörlerinde istihdam kayıpları göze çarpmaktadır. İnşaatta Şubat 2018 döneminden beri süregelen istihdam kayıpları 230 bine ulaşmıştır. Sanayi istihdamında ise sanayi üretim endeksinin Temmuz ayından artmış olmasına karşın kaydedilen 34 binlik azalma endişe vericidir. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının artmaya devam ederek Ağustos 2018 döneminde yüzde 13,1 olacağını öngörmektedir. Temmuz döneminde erkeklerin ve kadınların tarım dışı işsizlik oranı paralel şekilde artmış, tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farklılığı sabit kalmıştır.

doc. IsgucuGorunum2018M10

pdf. IsgucuGorunum2018M10