23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NDA ÇOCUĞA BAKIŞ

Simay Şevval Baykal

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukların evde öğrenmesi istenilen değerler üzerinde ebeveynlerin eğitim seviyelerinin ne gibi bir etkiye sahip olduğunu ve bireylerin çocuklarına iyi bir eğitim sağlayamamaktan duydukları endişeyi Türkiye’de 1990 yılından beri yapılmakta olan Dünya Değerler Araştırmalarından yararlanarak inceledik.

Dünya Değerler Araştırması’nda katılımcılara çocuklarının evde öğrenmelerini isteyebilecekleri on bir husus sayılmış ve bunlardan katılımcılara göre en çok önem taşıyan beş tanesinin belirtilmesi istenmiştir. Bu hususlar, katılımcılar tarafından belirtilme sırasına göre çalışkanlık, sorumluluk duygusu, başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü, dindarlık, tutumluluk ve malına özen, azim ve kararlık, kendini iyi ifade edebilme, bağımsızlık, söz dinleme ve itaat, hayal gücü ile bencil olmamak şeklinde sıralanmıştır. Biz çocuklara aşılanması arzulanan özellikler sorusuna verilen cevapları katılımcıların eğitim seviyelerine göre sınıflandırarak (hiç okula gitmemiş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) ve diğer ülkelerle karşılaştırarak ele aldık. Bu verilerden yola çıkıldığında bireylerin eğitim seviyesi arttıkça çocukların evde öğrenmesi istenilen söz dinleme ve itaat, dindarlık hususlarında istikrarlı bir düşüş yaşanırken çocuğun hayal gücüne, kendini ifade edebilmesine ve bağımsızlık kavramına verilen önemin de istikrarlı bir şekilde arttığı görülmektedir. İstikrarlı olarak artış gösteren bu üç husus üzerinde eğitim seviyesinin etkisini inceledik. Aynı şekilde Türkiye’de eğitim seviyesinin artışıyla birlikte çocuklara iyi bir eğitim sağlayamama konusundaki endişelerin de hatırı sayılır düzeyde yükseldiğini görüyoruz.

Bu araştırma notunun bireylerin eğitim seviyelerinin çocuk üzerindeki etkilerine Dünya Değerler Araştırması sayesinde ışık tutabilmesini umuyoruz.

doc. ArastirmaNotu226

pdf. ArastirmaNotu226