Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına Katılım Kararları: Çocuk Bakımı, Esneklik ve Toplumsal Cinsiyet

Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hande Paker ve Betam’dan Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal tarafından yürütülen ve Türkiye’de gerek işgücü piyasasının gerek toplumsal düzenin önemli yapısal sorunlarından biri olan kadınların işgücüne katılım oranlarının düşüklüğüne odaklanan “Türkiye’de Lise ve Üniversite Mezunu Kadınların İşgücüne Katılım Kararları” başlıklı proje raporu, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikle kamuoyu ile paylaşıldı.

 8 Haziran’da gerçekleşen “Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına Katılım Kararları: Çocuk Bakımı, Esneklik ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı toplantıda rapor sunumunun ardından kadın işgücüne katılımı ve kadın istihdamı üzerine uzun yıllardır çalışmış olan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı bir panel düzenlendi. Etkinlikte gerçekleşen sunuma ve raporun tam metnine buradan erişebilirsiniz:

Sunum

Türkiye’de lise ve üniversite mezunu kadınların işgücüne katılım kararlarının incelenmesi