Büyüme Değerlendirmesi: 2016 1. Çeyrek

İLK ÇEYREKTE BÜYÜMEYİ ÖZEL TÜKETİM SÜRÜKLEDİ

 Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış  ve Mine Durmaz

Geçen yılın son çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla yüzde 0,8 oranında arttı. Betam olarak çeyreklik büyümeyi yüzde 0,6 olarak tahmin etmiştik. Yıllık olarak da 2016 birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 oranında büyüdü.

Çeyrekten çeyreğe yüzde 0,8’lik büyümeye en yüksek katkıyı beklendiği gibi özel tüketim yaptı. Yine beklendiği gibi net ihracatın büyümeye katkısı ihracattan çok daha fazla artan ithalat sonucu negatif oldu. Artışını sürdüren kamu harcamaları da büyümeye pozitif katkı yaptı. Birinci çeyrekte ekonomik büyüme bağlamında en çarpıcı gelişme özel yatırımların hissedilir ölçüde gerilemesi oldu. Artan stokların da büyüme büyümeye 0,6 puan kadar pozitif katkı yaptıklarını not edelim.

doc.  Buyume2016Q1

pdf. Buyume2016Q1