ASGARİ ÜCRET ETKİSİ GENÇLERDE VE KADINLARDA YOĞUNLAŞIYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Bu araştırma notunda Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan asgari ücret artışının işgücü piyasası üzerindeki etkileri, TÜİK tarafından yayımlanan Hanehalkı İşgücü Anketi 2013 yılı verileri güncelleştirilerek incelenmektedir. Asgari ücretteki artışın işgücü piyasasındaki farklı grupları farklı oranlarda etkileyeceği görülmektedir. Veriler özellikle 15-24 yaş grubundaki gençlerin, kısmen de kadınların ortalama ücretlerinde dikkate değer artışların olabileceğini göstermektedir. Ancak, kayıt dışılığın ve işsizliğin göreli olarak yüksek olduğu bu gruplarda ücret artışların bu olumsuzlukları teşvik etmesi muhtemeldir.

doc. ArastirmaNotu190

pdf. ArastirmaNotu190