MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ TARIM DIŞI İŞSİZLİK TAHMİNİ

Barış Soybilgen

Betam her ay yayınladığı işgücü piyasası araştırma notlarında mevsim etkilerinden arındırılmış (MEA) tarım dışı işsizliği tahmin etmektedir. Bu döneme kadar Betam MEA tarım dışı işsizlik tahminini Soybilgen (2014)’te gösterilen yönteme benzer bir biçimde yapıyordu. Betam önümüzdeki dönemde MEA tarım dışı işsizlik tahmini için daha kapsamlı bir tahmin yöntemine geçmeye planlamaktadır. Bu bilgi notunda ileriki dönemde MEA tarım dışı işsizliği tahmin etmek için kullanılacak yöntem kısaca özetlenecektir.

doc. BilgiNotu014

pdf. BilgiNotu014