DÜŞÜK BÜYÜME, OLAĞANÜSTÜ İSTİHDAM ARTIŞI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Büyümenin istihdam yaratma kapasitesi hem işsizliğin düşürülmesi hem de ekonomide verimlilik artışları açısından önemli ipuçları içerir. Bu araştırma notunda Türkiye’de son on yılda büyümenin ne kadar istihdam yarattığı incelenmektedir. 2005-2011 yılları arasında büyüme-istihdam ilişkisi dengeli bir seyir izlemiştir. Buna karşın 2011-2014 yılları arasında büyüme zayıf seyretmekle birlikte tarım dışı istihdamda beklenenin çok üzerinde artışlar gerçekleşmiştir. İnşaat ve hizmetlerde daha güçlü bir şekilde olmakla birlikte tüm alt sektörlerde dönem dönem büyüme oranlarının üzerinde istihdam artışları kaydedilmiştir. Bu dönemde işgücü artışları da hızlanmış, dolayısıyla işsizlik oranlarında önemli iyileşmeler görülmemiştir. Kuşkusuz istihdamın artıyor olması büyümenin kapsayıcı olması açısından sevindiricidir. Benzer şekilde işgücüne katılımın artıyor olması Türkiye işgücü piyasasının önemli yapısal sorunlarından biri olan katılımın düşüklüğüyle mücadele açısından önem arz etmektedir. Ancak bu beklenmedik gelişmeler hem verimlilikte gerilemelere hem de Türkiye’nin orta gelir tuzağında kısılıp kaldığına işaret etmektedir.

doc. ArastirmaNotu184

pdf. ArastirmaNotu184