İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2015

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK DÜŞTÜ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Ocak 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,1 puan azalarak yüzde 12,4’e gerilemiştir. Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış toplam işsizlik de yüzde 10,4’ten 10,3’e gerilemiştir. İşsizlikteki bu düşüşe sanayi üretim endeksiyle paralel olarak seyreden sanayi istihdam artışlarının neden olduğu söylenebilir. Aralık 2014 ve Şubat 2015’te artan sanayi üretim endeksiyle birlikte Ocak 2015 döneminde sanayi istihdamı 83 bin kişi artmıştır. Bu dönemde hizmetler istihdamında da 66 bin kişilik bir artış kaydedilmiştir.

doc. IsgucuGorunum2015M04

pdf. IsgucuGorunum2015M04