BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2014 4. ÇEYREK

ZAYIFLAYAN İÇ TALEP BÜYÜMEYİ YAVAŞLATTI

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in 31 Mart’ta açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2014 yılında yüzde 2,9 oranında büyüdü. Ekonomi 2013 yılında yüzde 4,2 büyümüştü. 2014’te büyümenin ana kaynağı tüketim ve ihracat oldu. Özel yatırım ve kamu harcamaları büyümeye yok denilecek kadar az katkı yaparken, stok değişimlerinin yıllık büyümeye katkısı olmadı. Böylece geçen yıl bir miktar canlanan özel kesim iç talebi 2014’de iyice zayıfladı. Kamu harcamalarının da destek vermemesi ile büyüme yüzde 4,2’den 2,9’a düştü.

4. çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 artarken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre artış yüzde 2,4 oldu. 4. çeyrekte büyümenin ana kaynağı tüketim oldu. Özel yatırım ve kamu harcamaları büyümeye sıfıra yakın katkı yaptı. İhracat yüzde 1,6 azalırken ithalatta yüzde 9’luk artış görüldü. Stoklarda ise beklenmedik şekilde artarak çeyreklik büyümeye 2,5 yüzde puan katkı yaptı.

 

2014 yılında cari açığın GSYH’a oranı yüzde 5,7 oldu. 2013’te bu oran yüzde 7,9 olmuştu. Altın hariç cari açık ise iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle geçen seneki oran olan yüzde 6,5’den yüzde 5,2’ye düştü.

doc. Buyume2014Q4

pdf. Buyume2014Q4