İşgücü Piyasası Görünümü: Şubat 2015

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE SINIRLI ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Kasım 2014 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,1 puan artarak yüzde 12,8’e yükselmiştir. Tarım dışı işsizlik oranları son üç dönemdir yüzde 12,8 civarında seyretmektedir. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizliğin Aralık 2014 döneminde de yatay seyredeceğine işaret etmektedir. Kasım 2014’te istihdam sanayide 80 bin gerilemiş, hizmetlerde 50 bin, inşaatta ise 46 bin artmıştır.

doc. IsgucuGorunum2015M02

pdf. IsgucuGorunum2015M02