EKONOMİK KONJONKTÜR VE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN GELİŞİMİ

Seyfettin Gürsel ve Mine Durmaz

Kayıt dışı istihdamı incelediğimiz bu üçüncü ve son araştırma notunda ücretli kayıt dışı istihdamın zaman içindeki seyrini inceliyoruz. Bundan önceki iki araştırma notunda kayıt dışı istihdamın yapısal belirleyicileri ve bölgesel dağılımı üzerinde durmuştuk. Sanayi ve hizmet istihdamı göreli olarak artıkça, istihdamın eğitim düzeyi yükseldikçe ve firma ölçekleri büyüdükçe kayıt dışı istihdamın gerilemekte olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, ekonomik büyüme ve istihdam artış temposunun, kayıt dışılıkta gözlemlenen genel düşüşte dalgalı bir evrime neden olduğu da anlaşılıyor. Yüksek büyüme ve yüksek istihdam kayıt dışılıktaki gerilemeyi hızlandırırken, düşük büyüme ve düşük istihdam kayıt dışılıktaki iyileşmeyi durdurabiliyor. Son dönemde düşük büyümeye rağmen ücretli kayıt dışılığın azalmaya devam etmesi, aynı dönemde düşük büyümeye rağmen gözlemlenen yüksek istihdam artışına bağlanabilir. Ancak son 6 ayda düşük büyüme ile birlikte istihdam artışının da yavaşlamasının, kayıt dışılığın yönünü belirsizleştirdiği gözlemlenmektedir.

doc. ArastirmaNotu173

pdf. ArastirmaNotu173