BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2014 2. ÇEYREK

2. ÇEYREKTE EKONOMİ DARALDI

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2014 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakamlara göre ise ekonomi ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 oranında küçüldü. 2012’nin ilk çeyreğinden beri ekonomide ilk kez daralma görülüyor.

Daralma bir önceki çeyreğe kıyasla tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve ihracat kalemlerinin hepsinde meydana gelen düşüşten kaynaklandı. Tüketim yüzde 0,4, özel yatırımlar yüzde 0,7 azaldı. Kamu harcamaları yüzde 3,3, ihracat ise yüzde 0,7 oranında düştü. İthalat ise yüzde 1,3 oranında arttı. Böylece ikinci çeyrekte net ihracatın büyümeye çeyreklik katkısı negatif oldu. Bu çeyrekte artan tek kalem yüzde 1’lik artış ile stoklar oldu.

2014’ün ilk çeyreğinde büyüme, canlanan Avrupa ekonomisine yapılan ihracat ile oldukça yüksek gerçekleşmiş ancak özel kesim iç talebi daralmıştı. İkinci çeyrekte iç talepte zayıflık sürerken dış talebin de zayıflaması ekonomide daralmaya neden oldu. Yavaşlayan büyüme cari açığı da azalttı. İkinci çeyrek sonunda 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. İlk çeyrek sonunda bu rakam 7,5 olmuştu. Altın hariç cari açık ise yüzde 6,4’ten yüzde 5,9’a indi.

doc. Buyume2014Q2

pdf. Buyume2014Q2