Kariyer.net Verisiyle Kısa Vadeli Tarım Dışı İşsizlik Tahmini

Barış Soybilgen

İşsizlik verisi ekonomistler ve politika yapıcılar için ekonominin genel gidişatını görebilmek açısından önemli bir göstergedir. Bu nedenle işsizlik verisine bu aktörlerin hızlı bir şekilde ulaşması önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerde işsizlik oranı kısa bir gecikmeyle açıklanmasına karşın, Türkiye’de işsizlik oranı 2 buçuk aylık bir gecikmeyle açıklanmaktadır. Bu nedenle tarım dışı işsizlik oranı için tahmin gücü yüksek bir öncü göstergeye sahip olmak önem kazanmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için Betam Nisan 2011’den beri Kariyer.net’in ilan başına başvuru sayısını öncü gösterge olarak kullanmaktadır. Ama şu ana kadar detaylı bir biçimde bu öncü göstergenin tahmin performansını incelememiştir. Bu araştırma notunda Kariyer.net verisinin kısa vadeli tahmin performansı incelenmektedir.

Sonuçlar Kariyer.net ilan başına düşen başvuru verisi kullanarak yapılan nokta tahminlerin Sanayi Üretim Endeksi, Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve RKGE’nin alt kolu olan gelecek üç aydaki toplam istihdam beklentisi kullanılarak yapılan tahminlere kıyasla mutlak olarak daha iyi sonuç verdiğini göstermektedir. Ayrıca bu aradaki farkların çoğu da istatistiksel olarak anlamlıdır. Yön tahminlerinde bu modelin en az diğer rakip modeller kadar iyi performans gösterdiği ve istatiksel olarak da yön tahminlerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Son olarak da Kariyer.net ilan başına düşen başvuru verisi kullanarak yapılan nokta tahminlerin yansız olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda Kariyer.net ilan başına başvuru sayısının tarım dışı işsizlik oranı için iyi bir öncü gösterge olduğu sonucuna varabiliriz.

doc. ArastirmaNotu168

pdf. ArastirmaNotu168