BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2014 1. ÇEYREK

TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TALEP İLE BÜYÜDÜ

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2014 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,3 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste dört çeyrek yüzde 4’ün üzerinde büyümeyi başardı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme oranı 2014 1. çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 1,7 oldu. Geçen yılın son çeyreğinde ise ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 büyümüştü.

Çeyrekten çeyreğe büyümenin ana kaynağı ihracat ve kamu harcamaları oldu. Bir önceki çeyreğe kıyasla tüketim ve yatırım harcamalarında ise daralma var. Tüketim yüzde 0,5, özel yatırımlar ise yüzde 2,8 azaldı. Özel sektördeki bu daralmayı yüzde 4,8 oranında artan kamu harcamaları ve yüzde 7 oranında artan ihracat telafi etti. İthalat ise yüzde 2,4 oranında düştü.

2014 ilk çeyreğinde büyüme canlanan Avrupa ekonomisinin sağladığı yüksek ihracat ile gerçekleşti. Büyümenin önemli bir bölümü ise yine kamu harcamalarından kaynaklandı. İlk çeyrek GSYH rakamlarına göre 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. 2013 yılı sonunda bu rakam 7,9 olmuştu. Altın hariç cari açık ise yüzde 6,5’ten yüzde 6,3’e indi.

doc. Buyume2014Q1

pdf. Buyume2014Q1