İSTİHDAMDAKİ ARTIŞ KAMUDAN KAYNAKLANMIYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

2008-2009 krizini takip eden dönemde Türkiye işgücü piyasası beklenenin üstünde istihdam yarattı. Bu gelişmeye paralel olarak yüksek büyüme dönemlerinde tarım dışı işsizlik hızla düştü, düşük büyüme dönemlerinde ise artmadı. Kriz sonrası dönemde hizmetler istihdamında önemli artışlar kaydedildi. Bu araştırma notunda kamu istihdamının bahsedilen gelişmelerdeki rolü sorgulanıyor. TÜİK tarafından açıklanan kamu istihdamı ve tarım dışı istihdam verileri 2013 yılının son iki yarısında kamu tarafından yaratılan istihdam artışının toplam tarım dışı istihdam artışındaki katkısının arttığına işaret ediyor. Ancak bu artış kamu istihdamındaki artışın hızlanmasından ziyade tarım dışı istihdam artışlarının yavaşlamasından kaynaklanıyor. Kamu istihdam artışlarının mali disiplin açısından da sorun yaratmadığı görülüyor.

doc. ArastirmaNotu165

pdf. ArastirmaNotu165