BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2013 4. ÇEYREK

YATIRIMSIZ BÜYÜME

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2013 yılında yüzde 4 oranında büyüdü. Dördüncü çeyrekte Gayri safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artarken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise artış yüzde 4,4 oldu. Ekonomi 2012 yılında ise yüzde 2,1 büyümüştü. Ekonomi yılın ilk yarısında önemli ölçüde canlanırken, ikinci yarıda büyüme hızı kademeli olarak yavaşladı.

2013’te büyümenin ana kaynağı tüketim ve kamu harcamaları oldu. Özel yatırım ve ihracat büyümeye yok denilecek kadar az katkı yaparken, stok değişimleri büyümeye pozitif katkı yaptı. İthalat katkısı ise negatif oldu. Böylece geçen yıl azalan iç talep 2013’de tekrar artışa geçti. Yine geçen yıl pozitif olan net ihracat katkısı ise altın ithalatının etkisiyle negatife döndü. Cari açığın GSYH’a oranı yüzde 6,2’den 7,9’a çıktı. Altın hariç cari açık ise geçen seneki oran olan yüzde 6,9’dan 6,5’e düştü.

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre son çeyrek büyümesinin ana kaynağı, yılın geri kalanında olduğu gibi, yine tüketim ve kamu harcamaları oldu. Yatırım ve ihracat katkısının ise bir miktar arttığı görüldü.

doc. Buyume2013Q4

pdf. Buyume2013Q4