KADIN İŞGÜCÜ PİYASASINDA ÇARPICI GELİŞMELER

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

TÜİK tarafından yayımlanan çeyreklik işgücü istatistiklerine göre 2005 yılından 2012 yılına kentlerde  kadın istihdamı toplamda yüzde 56 oranında 1,5 milyon arttı. Bu artışın büyük bölümü son dört yılda gerçekleşti. İstihdam artışına paralel olarak kadın işgücünde de yüksek artışlar gerçekleşti. 2005’ten 2008’e kent işgücüne katılım oranı yılda ortalama 0,7 yüzde puan artarken 2008 sonrasında ivme kazanarak 1,3 puana yükseldi. Katılım oranı dört yılda yaklaşık yüzde 21’den yüzde 26’ya sıçradı. Kadın işgücünde ve istihdamında denk artışlar söz konusu olduğundan kent kadın işsizlik oranında sınırlı da olsa azalma oldu.

İstihdam artışlarının,özellikle ücretli ve kayıtlı işlerde olması kadın istihdamı açısından önemli bir gelişmedir. Eğitim durumu ve yaş grubu bazında yapılan incelemeler özellikle eğitim seviyesi düşük (lise altı eğitim düzeyine sahip) ve orta yaşlı ev kadınlarının işgücü piyasasına girdiklerini ortaya koymaktadır. Bu yeni ve çarpıcı bir gelişmedir. Kadın işgücü ve istihdamında son yıllarda gözlemlenen artışlar devam ettiği takdirde Türkiye kadınların çalışma yaşamına katılımı açısından gelişmiş ülkeler ile arasındaki mevcut uçurumu daha hızlı azaltabilir ve ekonomik büyümesine önemli bir destek sağlamış olur.

doc. ArastirmaNotu160

pdf. ArastirmaNotu160