EĞİTİM KALİTESİNDE YÜKSEK AMA YETERSİZ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel ve Mine Durmaz

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2012 yılı raporunu Aralık 2013’te açıkladı. Sonuçlar Türkiye’nin aldığı puanlarda belirgin bir iyileşme olduğunu ancak bu iyileşmenin yeterli olmadığını gösteriyor. Türkiye 2006’dan 2012’ye matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarındaki puanlarının ortalamasını 432’den 462’ye yükseltmiş ancak yine de bu yüksek artış 34 OECD üye ülkesi içinde sondan üçüncü olan sıralamasının değişmesi için yeterli olmamıştır. Sınavların uygulandığı üç alanda da OECD ortalamalarıyla aradaki farkların kademeli olarak önemli ölçüde azaltılmasına rağmen, Türkiye’deki öğrencilerin başarı seviyesi OECD ortalamasına göre halen oldukça düşüktür.

Diğer taraftan, 2006-2012 döneminde bütün öğrenciler içinde yüksek performanslı öğrencilerin payında artış, düşük performanslı öğrencilerin payında ise azalma olmuştur. Bu değişimlere paralel olarak gelecekte işgücünün ana gövdesini oluşturacak orta seviyedeki öğrencilerin payı artmıştır. Türkiye’nin 2003 yılından itibaren yüksek puan artışları, daha çok köy okullarındaki ve yoksul hanelerden gelen öğrencilerin başarısından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda, sonuçlar Türkiye’de eğitimde eşitsizliğin nispeten azaldığına işaret etse de eşitsizlik OECD ortalamasına göre halen yüksektir.

doc. ArastirmaNotu161

pdf. ArastirmaNotu161